พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รัก

แบ่งปัน

 

คุณสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตองคมนตรี หนึ่งในผู้เคยถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เล่าว่า หลังจากที่ท่านรับตำแหน่ง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็เสด็จฯ ไปเปิดโครงการชลประทานนราธิวาส ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ พอทรงรู้ว่าราษฎรที่ทำมาหากินอยู่บริเวณรอบๆ พื้นที่พรุแฆแฆ จังหวัดปัตตานี มีปัญหาเรื่องขาดนํ้าในหน้าแล้ง พระองค์จึงทรงอยากเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรปากคลองนํ้าจืดเพื่อสร้างอาคารเก็บนํ้าจืดไว้ให้ราษฎรในหน้าแล้ง แต่ทางที่ไปนั้นขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะเป็นหน้าฝน และจุดที่จะเสด็จฯ ไปนั้นรถยนต์เข้าไม่ถึง แถมตอนนั้นก็มืดแล้วด้วย

 

พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสกับผู้ตามเสด็จสั้นๆ ว่า ‘..ฉันไปได้..’ เท่านั้น และพอถึงจุดที่รถเข้าไม่ได้ พระองค์ก็ทรงพระดำเนินโดยมีเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องทางให้จนพักหนึ่งก็ไปถึงบ้านใต้ถุนสูงหลังหนึ่งเจ้าของเป็นชาวไทยมุสลิมอายุประมาณ ๗๐ ปีเศษ นุ่งกางเกงสีน้ำเงินไม่สวมเสื้อ ซึ่งนั่นก็คือ วาเด็ง

“วาเด็ง” ดีใจมากที่เห็นในหลวงทรงพระดำเนินผ่านที่ของเขา จากนั้น วาเด็ง ก็อาสานำทางไปยังจุดที่มีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร คือปากคลองนํ้าจืด หลังจากประทับอยู่ร่วมชั่วโมงจึงเสด็จ ฯ กลับ โดยทรงแวะที่บ้านวาเด็ง ซึ่งเขาได้กราบบังคมทูลเป็นภาษายาวีว่า เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของเขาอย่างยิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จ ฯ มาถึงบ้าน แต่น่าเสียใจที่ไม่มีผลไม้ถวายเลย เงินที่เพิ่งขายผลไม้ได้มาก็เอาไปซื้อเครื่องสูบนํ้าใหม่ซะแล้ว..

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ตรงนั้นจึงกล่าวเย้าเล่นว่า ‘ไม่มีอะไรถวายก็ปั๊มนํ้านั่นไงล่ะ’
วาเด็ง ได้ยินดังนั้น จึงรีบบอกอย่างดีใจว่า ‘ถวายเลย ยกไปเลยๆ’ แต่ในหลวงทรงมีพระเมตตาไม่ทรงรับปั๊มนํ้าของเขา ในเวลาต่อมาเมื่อใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา…วาเด็งก็นำผลไม้เข้าไปทูลเกล้า ฯ ถวายเป็นประจำทุกปี หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าว่า ในหลวงทรงเรียก วาเด็งว่า ‘พระสหาย’ ของพระองค์

 

NjoyMylife ตามรอยพ่อ(กปอ.29)
ขอขอบคุณ หนังสือ“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics