ลายพระหัตถ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ของในหลวง ร.๘ และในหลวง ร.๙

แบ่งปัน

 

ย้อนชมลายพระหัตถ์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ของพระบาทสมเด็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะที่ประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลน์  บนไปรษณียบัตรที่ทรงเขียนถึง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จย่าของทั้งสองพระองค์)ที่ประทับอยู่ในประเทศไทย

สำหรับฉบับนี้เป็นของในหลวงรัชกาลที่ ๘ เช่นกัน แต่เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเขียนให้สมเด็จพระอนุชาทรงลอก

 

พระหัตถ์ในหลวง ร.๙ ตอนอายุครบ ๑๑ ชันษา

 

ลายพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙ ที่ทรงส่งไปเชิญ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัมนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เสด็จมาร่วมชมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ที่โรงเรียนอนุบาลมิสซิสเดวีส

ภาพจากหนังสือ “เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์”

NjoyMylife ตามรอยพ่อ(กปอ.29)

 

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics