สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานเครื่องกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

แบ่งปัน

12ม.ค.2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานเครื่องกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เชิญเครื่องกันหนาว ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขาดแคลนเครื่องกันหนาว และมอบให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านปางขอน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม โรงเรียนบ้านผาลั้ง และโรงเรียนบ้านร่มเย็น รวม 1,482 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น สร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยจังหวัดเชียงราย มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500- 2,000 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ส่วนบริเวณที่ราบตามลุ่มน้ำสำคัญในตอนกลางของพื้นที่มีความสูงประมาณ 410-580 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง เมื่อได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน จะส่งผลให้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวจึงได้รับเดือดร้อน

 

ขอขอบคุณ

CH7 goo.gl/4PMauF
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics