ร.10 พระราชทานผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาว จ.พิจิตร-จ.กาญฯ

แบ่งปัน

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในอำเภอสากเหล็ก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร จากนั้นเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในอำเภอวชิรบารมี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร

โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกัน หนาว ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวและติดตามการดำเนินการโครงการกองทุน การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ไพบูลย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 300 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับเป็นขวัญกำลังใจให้ แก่ราษฎร

โอกาสนี้  ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

 

 พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี

 

ขอขอบคุณ  

มติชน  https://goo.gl/tuUuV2

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics