เจ้าพ่อหลวง เสียงเรียกขาน ขนานนามแห่งความภักดีจากชาวเขา ถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙

แบ่งปัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยชาวเขาและราษฎรในภาคเหนือเป็นอันมาก ทรงมีพระราชดำริว่า “..ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักคนที่จะช่วยเหลือเป็นอย่างดี..”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยชาวเขาและราษฎรในภาคเหนือเป็นอันมาก ดังจะเห็นว่าในจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๐๐ โครงการแรกของพระองค์ ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๕ ถึง ๒๕๒๐ นั้น เป็น “โครงการพัฒนาภาคเหนือ” ถึง ๘๕ โครงการ และส่วนใหญ่จัดทำในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลมากที่สุด เช่น ที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และน่าน ซึ่งบางแห่งยังไม่มีถนนเข้าไปถึง แม้แต่ในปัจจุบันการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่หลายแห่งที่จัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ยังเป็นเรื่องยากลำบาก

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มักจะต้องทรงพระดำเนินเป็นระยะทางไกล ฝ่าอากาศร้อนระอุ กว่าจะเสด็จพระราชดำเนินถึงที่หมาย เพื่อดูต้นกาแฟหรือไม้ผลต่าง ๆ ย่อมจะทำให้เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเป็นธรรมดา แต่พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยพระองค์นี้หาทรงเป็นเช่นนั้นไม่ ดูเหมือนพระองค์กลับจะทรงพระสำราญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใด
นอกจากนี้ ยังทรงพระราชดำริว่า “..ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักคนที่จะช่วยเหลือเป็นอย่างดี..”
เป็นที่น่ายินดี ที่สภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างค่อยไปค่อยไปตามลำดับ โครงการที่ทรงริเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๓ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “..โครงการหลวง..” มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะพัฒนาให้ประชาชนมีความสำนึกในเรื่องความสามัคคี และการรู้จักพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยอาทรพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ทรงพระวิริยะอุตสาหะพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเป็นผลสำเร็จดียิ่ง ที่วัดผลได้จากความจงรักภักดีอันยิ่งใหญ่ของชาวเขา ซึ่งมักจะเรียกพระองค์ว่า “..เจ้าพ่อหลวง..”
ที่มา:หนังสือ พลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชา
กลุ่มตามรอยพ่อ(กปอ.๒๙)
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics