ทรงโปรดสดับ อัลกุรอาน พระกรุณา ร.10 ต่อพสกนิกรมุสลิม

แบ่งปัน

 

โดย อับดุลเลาะ เบญญากาจ

 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก โดยแต่โบราณกาลมา พระมหากษัตริย์ไทยพระราชทานความช่วยเหลืออุปถัมภ์แก่ทุกศาสนา

สำหรับศาสนาอิสลาม ซึ่งมีประชาชนชาวไทยนับถือมากเป็นอันดับ 2 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นั้น ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรมุสลิมมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ ซึ่งจัดโดย จ.ปัตตานี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ มาพระราชทานถ้วยรางวัลด้วยพระองค์เอง

และวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พสกนิกรมุสลิมได้เข้าเฝ้าฯ ชมพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร ในการเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ณ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี

แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ปัตตานี บอกเล่าถึงความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่า พระองค์มีพระราชประสงค์อยากทราบความหมายของคัมภีร์อัลกุรอาน ทุกครั้งที่เสด็จฯ มาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ทางคณะกรรมการจัดงานต้องมีการแปลความหมายบทที่นักกอรีอ่านทูลเกล้าฯ ถวายทุกครั้ง เพราะพระองค์จะทรงสดับรับฟังอย่างตั้งใจและสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก

 

“ทางคณะกรรมการจึงได้จัดทำแผ่นวีซีดีเพื่อจะถวายในครั้งนี้ด้วย ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด พระองค์ทรงไม่ถือพระองค์ จะกันเองมากกับผู้นำศาสนา พระองค์จะทรงสนทนากับผู้นำศาสนาโดยใช้คำว่าข้าพเจ้าทุกครั้ง ทำให้ผู้นำศาสนาซาบซึ้งในอิริยาบถที่พระองค์ทรงมีต่อผู้นำศาสนาอิสลามมาโดยตลอด พระองค์ได้ทรงบอกกับผู้นำศาสนาว่าบางครั้งที่นั่งรถยนต์พระที่นั่งจะทรงเปิดฟังพระคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมาย แล้วจะทำให้รู้สึกสบายพระองค์” แวดือราแม บอกเล่าถึงความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การเสด็จฯ พระราชทานรางวัลการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอาน ประจำปี 2559 ที่มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี

 

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ปัตตานี บอกอีกว่า การเสด็จฯ ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากทรงครองราชสมบัติ โดยพระองค์รับสั่งผ่านรองราชเลขาส่วนพระองค์ว่าจะทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรของพระองค์อย่างใกล้ชิด และยังทรงชื่นชมชาว จ.ปัตตานี ที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน มีจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มากที่สุดของประเทศไทย ซึ่งผู้นำศาสนาและประชาชนใน จ.ปัตตานี มีความรู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

แวดือราแม หรือ บาบอแม ประธานคณะกรรมการกลางอิสลาม จ.ปัตตานี ผู้นำศาสนา ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาว จ.ปัตตานี บอกเล่าถึงความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอขอบคุณ โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/local/scoop/529605

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics