สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบ่งปัน

             ค่ำวานนี้ (6 ธ.ค.2560) ที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรมศิลปากรจัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 เริ่มด้วย การบรรเลงโหมโรงเย็น ของวงดนตรีไทยจากกรมศิลปากร ตามด้วยการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ประกอบด้วย ฟ้อนมาลัย และฟ้อนแพน ของภาคเหนือ การแสดงรำไหว้ครูโนห์รา และรำซัดชาตรีของภาคใต้ การแสดงรำสวัสดิรักษา ของภาคกลาง การฟ้อนภูไท และเซิ้งกะโป๋ หรือเซิ้ง กะลาของภาคอีสาน

              จากนั้น เป็นการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ชุด “มหาธรรมิกราชา” โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักแสดง ซึ่งประกอบด้วยนาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และคีตศิลปิน จากสำนักการสังคีต รวมทั้งนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กว่า 100 ชีวิต สำหรับเนื้อหาเป็นการดำเนินเรื่องรามเกียรติ์ ทั้งหมด 9 ตอน ได้แก่ รามาวตาร, หนุมานถวายพล พิเภกสวามิภักดิ์, พาลีสอนน้อง, พระรามข้ามสมุทร, ศึกกุมภกรรณ, หนุมานอาสา, หนุมานชูกล่องดวงใจ และพระรามคืนนคร ที่แสดงถึงคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของแต่ละตัวละคร อาทิ ความกตัญญู ต่อบิดามารดา ความยุติธรรม และความกล้าหาญ ซึ่งการจัดแสดงชุดนี้เคยจัดการแสดงมาแล้วที่นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics