สมคิด รองนายกฯ มอบนโยบาย-มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0

แบ่งปัน

             รองนายกฯ สมคิดมอบนโยบาย และมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย.

            1.ธนาคารโลกเปิดรายงานแนวโน้มการเติบโตแบบมีส่วนร่วมของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในระยะยาว และศึกษาประเทศในภูมิภาคนี้ว่าทำอย่างไร จึงสามารถเผชิญกับความท้าทายในเรื่องการถูกกีดกัน ความเหลื่อมล้ำ รวมถึงร่างทางเลือกของนโยบายที่จะช่วยกำจัดความท้าทายต่างๆ เหล่านี้

            2.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย และมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0″ ที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

             3.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. ต้องดูว่าคนจะมั่นใจในการใช้จ่ายแค่ไหน

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics