กองบิน 7 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือชาวบ้านอำเภอพุนพิน ที่ประสบอุทกภัย

แบ่งปัน

              ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 7 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ขณะที่ จ.สงขลาน้ำเริ่มลด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 56 นำกำลังพลช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดถนนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนพะตงประธานศีรีวัฒน์     

               นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 7 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 7 กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านไทรงาม ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ตนได้นำกำลังพล จำนวน 30 นาย ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบ น้ำดื่ม จำนวน 30 โหล , เวชภัณฑ์ จำนวน 50 ชุด, มุ้ง 10 หลัง ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 20 หลังคาเรือน , มอบเรือท้องแบน ขนาด 14 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ให้แก่ นายสังเวียน ถ้อยทัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ไว้ให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มาในช่วงน้ำท่วมและ สร้างแพลอยน้ำเพื่อใช้เป็นที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค จำนวน 2 หลัง

                ส่วนที่ จ.สงขลา นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน 56 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 56 จัดเจ้าหน้าที่ และกำลังพล 10 คน  รถบรรทุกเล็ก จำนวน 1 คัน  รถลำเลียงน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน  เข้าช่วยเหลือฟื้นฟู และทำความสะอาดถนน ตลอดจนพื้นที่โดยรอบบริเวณ โรงเรียนพะตงประธานศีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics