เมฆหัวเราะ..ฟังพระสุรเสียง ‘ในหลวง ร.๙’ มีพระราชดำรัสถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงภูมิใจมาก

แบ่งปัน

king-%e0%b8%9d%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-1

วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็น ‘วันพระบิดาแห่งฝนหลวง’

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

(ขอขอบคุณคลิป จาก : Pacific Inspiration Channel (PIC) และขอบคุณภาพจาก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

..

ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

จากพระราชดำริดังกล่าว ได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรและคนไทยได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

d0953_05

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนเรื่องราวเกี่ยวกับฝนหลวงแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

พร้อมมีพระราชดำรัสถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า

“…นี่รูปที่ถ่าย ถ่ายด้วยกล้องนี้ นี่อาจารย์ไม่ได้ทำ

.

ธรรมชาติทำ เป็นเมฆ แล้วมีความเย็น ฝนก็ลงมาถึงพื้น ถึงทะเล

.

ส่วนนี้ เขามีความร้อนก็ขึ้นไป นี่หน้าตาเหมือนผี เขาหัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ทำฝนได้

.

รูปนี้ ภูมิใจมากที่ได้ถ่าย ถ่ายจากที่ไกลกังวลนี่เอง…”

..

01-10

 

…………

ที่มา : มติชน 

 http://www.matichon.co.th/news/359423 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics