พาณิชย์ จับมือเอกชนจัดมหกรรมลดราคาสินค้า 15ธ.ค.60-4ม.ค.61

แบ่งปัน

             กระทรวงพาณิชย์จับมือภาคเอกชนจัดมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 14ธ.ค.60-4ม.ค.61 เผยลดสูงสุดถึง 80%

             นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการจัดงานลดภาระค่าครองชีพประชาชนร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า 15 ราย /ผู้ผลิตสินค้า 32 ราย และสมาคมผู้ประกอบการค้า 3 สมาคม ว่าทางภาครัฐและเอกชนมีข้อตกลงเพื่อจัดมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ชื่อ “รวมใจ เพิ่มสุข ลดรับปีใหม่” ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งจะมีสินค้าลดราคาเฉลี่ยร้อยละ 20 และจะลดสูงสุดร้อยละ 80

             ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการบริหารแผนการผลิต การผลิตสินค้าเพิ่ม และการทำราคา จึงไม่สามารถจัดในช่วงเดียวกันกับมาตรการช็อปช่วยชาติได้ ทั้งนี้ได้ขอให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า โมเดิ้ร์นเทรด ลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก็บจากผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้ราคาสินค้าปรับลดลงได้

            สำหรับการจัดมหกรรมในปีนี้จะเน้นสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในชีวิตประจำวัน กว่า 10,000 รายการ เช่น น้ำมันพืช ผงซักฟอก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องครัว รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ในปีนี้จะมีสินค้าโอทอป สินค้าชุมชน สินค้าของเอสเอ็มอีเข้าร่วมงานมหกรรมด้วย เพื่อสร้างตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

            อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 30,000 ล้านบาท และจะประหยัดค่าครองชีพได้มากกว่าปีก่อนที่ประหยัดได้ถึง 7,000-8,000 ล้านบาท

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics