พระราชกรณียกิจในหลวง ร.๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๒

แบ่งปัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง บ้านดอนกลาง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๒

ขอขอบคุณ พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขลงหลง
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics