ไม่เสวยปลานิล

แบ่งปัน

ไม่เสวยปลานิล

 

         ต้องไม่ลืมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่โปรด” เสวยปลานิล ทุกครั้งที่มีคนนำปลานิลไปตั้งเครื่องเสวย จะโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปไว้ที่อื่น โดยไม่รับสั่งอะไรเลย

         จนวันหนึ่งมีผู้กล้าหาญชาญชัยกราบบังคมทูลถามว่า เพราะเหตุใดจึงไม่เสวยปลานิลมีกระแสรับสั่งว่า ก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูกแล้วจะกินมันได้อย่างไร

 
ความเห็น

 • ใจเกื่อ wrote on 27 สิงหาคม, 2012, 12:16

  พระองค์ทรงเป็นมหากษัตริย์ ที่ปกครองชนชาวไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากประชวรโดยไว

 • มนตรี wrote on 29 สิงหาคม, 2012, 13:36

  พระบารมีมากล้น รำพัน. พระพิทักษ์ยุติธรรม ถ่องแท้. บริสุทธิ์ดุจดวงตะวันส่องโลก ไซร้แล. ทวยราษฎร์รักบาทแม้นยิ่งด้วยปิตุรงค์. ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • พออยู่พอกิน wrote on 10 กันยายน, 2012, 11:13

  “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 • ศักดิ์ wrote on 17 ตุลาคม, 2012, 15:01

  เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย
  อวยพรชัยเทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา ไร้โรคา ภยันตราย
  และไกลเศร้า อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

 • กบ.ทบ. wrote on 14 ธันวาคม, 2012, 10:40

  ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics