“เป๊ก” ทำนาศึกษาชีวิตพอเพียงตามรอย ในหลวงรัชกาลที่ 9

แบ่งปัน

เป๊ก-เปรมณัช สุวรรณานนท์” แบ่งเวลาไปทำไร่นา ณ แบรนด์นิวฟิลด์กู้ด ที่เชียงใหม่ ร่วมกับแฟนสาว นิว-นภัสสร ภูธรใจ เพื่อศึกษาชีวิตพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                เป๊ก “สำหรับผมในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ให้โดยแท้จริง ให้ความรู้ ให้แบบอย่าง ให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกับประชาชนของพระองค์ เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่พระองค์จะอยู่กับเรา อยากให้ทุกคนระลึกถึงพ่อหลวงของเราอย่างเต็มที่ ผ่านมาเกือบ 1 ปีแล้วใจหายเหมือนกันนะ เพราะตอนที่พระองค์ท่านสวรรคตผมไปทำงานต่างประเทศ แต่วันนี้ผมได้อยู่ในแผ่นดินของพระองค์ท่านและเหตุการณ์นั้นจะวนกลับมาอีกครั้ง สัมผัสได้ว่าประชาชนคนไทยทุกคนยังระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลา คำสอนต่าง ๆ แบบอย่างที่ท่านทรงทำไว้ให้เห็นมีมากมาย ส่วนตัวผมน้อมนำเอาหลักคำสอนในเรื่องของการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมาปรับใช้ในชีวิต ความรับผิดชอบของเราเป็นแค่เศษเสี้ยว เล็ก ๆ จากสิ่งที่พระองค์ทำ ฉะนั้นมีหน้าที่อะไรจงทำให้เต็มที่ทั้งกับตัวเองและคนอื่นด้วย นอกจากนี้ยังมีไร่นาแบรนด์นิวฟิลด์กู้ดที่เชียงใหม่ที่ผมกับนิวทำด้วยกัน ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน

                ก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสได้คุยกับเกษตรกรในพื้นที่เขาบอกว่าเขาอาจจะเป็นชาวนารุ่นสุดท้ายแล้วก็ได้ เพราะเด็กสมัยใหม่ไม่ทำนากันแล้ว ได้ยินแล้วเราก็ใจหายนะ เพราะทำนาคืออาชีพดั้งเดิมของคนไทย เราก็เลยเลือกที่จะทำไร่นานี้ขึ้นมา ซึ่งพอได้ไปสัมผัสชีวิต แลกเปลี่ยนความคิด เข้าถึงวิถีชุมชน ทำให้เราเห็นปัญหา และวิธีการแก้ไขแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามคำสอนของพ่อหลวง ทำให้เข้าใจเลยว่าความพอเพียง ไม่ใช่การประหยัดอดออม หรือการขึ้นรถเมล์แทนการขับรถยนต์ส่วนตัวไปทำงาน แต่ความพอเพียงอยู่ที่ใจเราพอใจในสิ่งที่มีนั่นคือความสุขเรียบง่ายที่ยิ่งใหญ่ ตั้งใจว่าในอนาคตจะทำไร่นาของเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชน กำลังดูอยู่ว่าเขาต้องการองค์ความรู้ในด้านไหน และเราจะสนับสนุนตรงไหนได้บ้าง เอาความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ไปประยุกต์กับภูมิปัญญาดั้งเดิม แบ่งปันความสุขสู่ชุมชนหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำเก็บไว้ให้ลูกหลานดู”

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ เดลินิวส์

https://goo.gl/cKAi2A

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3230 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics