สำนักพระราชวัง เริ่มจัดอบรมจิตอาสา-งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

แบ่งปัน

        ทางสำนักพระราชวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ จัดการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดอบรมเพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 8 ด้าน โดยวันนี้จะอบรมจิตอาสาด้านงานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ที่โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ

       ส่วนที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) จะอบรมจิตอาสาด้านงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ในวันที่ 14 ต.ค.งานประชาสัมพันธ์อบรมวันที่ 15 ต.ค.และงานดอกไม้จันทน์จะอบรมวันที่ 16 ต.ค. สำหรับงานบริการประชาชนจะอบรมวันที่ 25 ต.ค.ที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

        ขณะที่อีก 2 ด้าน คืองานแพทย์และงานโยธา จะกำหนดวันอบรมประกาศให้ทราบต่อไป โดยมีประชาชนลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ สนามเสือป่าจำนวนรวม 52,085 คน และลงทะเบียนสมัคร ณ สำนักงานเขต 50 เขต จำนวนรวม 311,894 คน ซึ่งแต่ละเขตจะจัดอบรมตามสถานที่ของเขตนั้นๆ โดยจิตอาสาจะทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่ 18-31 ต.ค.2560
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics