สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ไปมอบถุงพระราชทานและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา

แบ่งปัน

             นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดยะลา เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และราษฎร ด้วยทรงติดตามสถานการณ์ และทรงห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้พระราชทานถุงพระราชทาน รวม 350 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนที่วัดคูหาภิมุก และวัดนิโรธสังฆาราม หรือวัดหัวควน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมกับเชิญพระราชดำรัสความห่วงใย และให้กำลังใจแก่ทั้งประชาชน พระภิกษุสงฆ์ และตัวแทนชุมชน

               นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 อำเภอเบตง อีก 200 ถุง พร้อมกับได้สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และเหตุการณ์ในปัจจุบัน พร้อมกับเชิญพระราชดำรัสทรงห่วงใย และทรงชื่นชม ไปมอบแก่ประชาชน ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics