ธนาคารออมสิน เปิดตัวสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุวงเงิน 1 หมื่นล้าน

แบ่งปัน

             ออมสิน ได้ฤกษ์เปิดตัวสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุวงเงิน 1 หมื่นล้าน กู้สูงสุด 10 ล้าน จ่ายเข้าบัญชีเป็นรายเดือนไม่เกิน 25 ปี

             นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมวงเงินไว้ 1 หมื่นล้านบาท สำหรับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (รีเวิร์ส มอร์ทเกจ) ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้และเป็นเจ้าของบ้าน และต้องการนำบ้านมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

             ทั้งนี้ ธนาคารจะให้วงเงินกู้สูงสุดต่อรายได้ถึง 10 ล้านบาท หมายรวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าจดจำนอง คิดอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ -1% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์อยู่ที่ 7%) และถ้าผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติช่วงเปิดตัวนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยใน 2 ปีแรก พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ มีวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1 แสนบาท

            อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกจะเริ่มโครงการด้วยการปล่อยกู้ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ จ.นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ส่วนภูมิภาคที่จะเปิดให้บริการในเขตอำเภอเมืองก่อนเพื่อประเมินผล/ติดตามผล ก่อนจะทยอยขยายให้กู้ได้ทั่วประเทศต่อไป

            สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน โดยผู้กู้จะต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หลักประกันต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของ ผู้กู้ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้ กรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคารให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หากใช้ห้องชุดให้กู้ได้ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (ราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท)

             ทั้งนี้ การจ่ายเงินกู้จะจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้เป็นรายเดือนผ่านบัญชีเงินฝาก จ่ายสูงสุดไม่เกิน 25 ปี แต่รวมระยะเวลาจ่ายเงินกู้กับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี เมื่อครบสัญญาแล้ว ผู้กู้สามารถชำระหนี้ปิดบัญชีหรือสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หากไม่กู้เพิ่มเติมหรือปิดบัญชี ผู้กู้สามารถอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปได้จนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิต กรณีผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารจะให้สิทธิทายาทชำระหนี้ปิดบัญชี หากทายาทไม่ปิดบัญชี ธนาคารจะขายหลักประกันเพื่อชำระหนี้ปิดบัญชี หากชำระหนี้ไม่พอแต่สามารถชำระต้นได้ ให้ถือว่าเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น ไม่ต้อง สืบทรัพย์อื่นของลูกหนี้ต่อไป

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics