สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบ่งปัน

 

            ที่หอประชุมโรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2,330 ชุด ในตำบลบางบาล ตำบลบางชะนี ตำบลบางหลวงโดด ตำบลไทรน้อย ตำบลบางหัก และตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 6 อำเภอ 76 ตำบล 404 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอบางบาล อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางไทร ทั้งนี้ ราษฎรต่างปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยในขณะนี้

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics