ประชาชนเขตมีนบุรี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ “หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ช่วยกันพัฒนาชุมชนให้สะอาด

แบ่งปัน

  

              ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ “หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ไปร่วมกันขุดลอก เก็บขยะ และวัชพืชในคลองตายิ้ม เขตมีนบุรี ที่มีความกว้าง 5-8 เมตร ความยาวประมาณ 700 เมตร ทั้ง 2 ฝั่งคลอง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้ทุกคนได้ร่วมทำความดี เพื่อช่วยเหลือประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ในเขตมีนบุรี ได้แก่ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์, ถนนสุวินทวงศ์, มัสยิดอัลบุ๊ซรอ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัสยิดนูรุลอิสลาม ซึ่งก่อนหน้านี้มีเศษขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะวัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ส่งผลให้น้ำในคลองเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง ตลอดจนทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองพังพวย และคลองสี่ประเวศ เป็นไปอย่างล้าช้า มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองในฤดูฝน

                 หลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จ ทำให้ปัจจุบันน้ำในคลองใสขึ้น ไม่มีกลิ่นของน้ำเน่าเสีย ไม่มียุง สัตว์มีพิษลดน้อยลง สุขอนามัยของชุมชนดีขึ้น ที่สำคัญเมื่อมีฝนตก น้ำในคลองสามารถระบายออกสู่คลองที่เชื่อมต่อระหว่างคลองพังพวย และคลองสี่ประเวศได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูสะอาดตา ประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics