“ฉันดีใจมาก” เพราะพระราชาเห็นประชาชนมีความสุข

แบ่งปัน

 

โดย  เทิดราชเทียมธรรม

‘พรุโต๊ะแดง’ จังหวัดนราธิวาส เป็นพรุขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีคุณค่าทางชีววิทยามาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปและเห็นว่าควรอนุรักษ์ไว้ ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือราษฎรหลายตำบลที่อาศัยอยู่ริมขอบพรุ ซึ่งล้วนมีฐานะยากจน และทำการเกษตรไม่ได้ เพราะน้ำที่สะสมในพรุเป็นกรด

 

วันที่เสด็จฯไปถึงราษฎรที่มารอเฝ้าฯได้กราบบังคมทูลว่า ชาวบ้านอดอยากมากบางปีแห้งแล้ง บางปีน้ำท่วม ปลูกข้าวได้แค่ ๕ – ๑๐ ถังต่อไร่ ปลูกผักผลไม้ก็ได้ผลไม่ดี สัตว์เลี้ยงไว้เจ็บป่วยบ่อย ขณะนั้นพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหม่นหมองมาก พอเสด็จฯกลับจึงมีพระราชดำริให้ทำโครงการพรุโต๊ะแดงทรงแก้ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ ที่เราคิดไม่ถึง โดยให้ทำการขุดลอกคลองให้ได้ขนาด ทำประตูปิดเปิดเพื่อควบคุมน้ำในพรุให้อยู่ในระดับ ๕๐ ซ.ม. ส่วนปัญหาน้ำเป็นกรด ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานขุดคลอง เพื่อทำน้ำจืดจากโครงการมูโนะมาล้างดินเปรี้ยว แล้วขุดคลองแยกระบายน้ำเปรี้ยวออกพร้อมทั้งให้กระทรวงเกษตรฯ ให้ความรู้ด้านวิชาการกับชาวบ้าน                                               

 

ปีต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯเยี่ยมหมู่บ้านเหล่านี้อีกครั้ง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นมาก มีบ้านใหม่สร้างขึ้นหลายหลัง ต้นข้าวเขียวชอุ่มกำลังออกรวงสมบูรณ์ราษฎรที่มารอเฝ้าหน้าตายิ้มแย้ม กราบบังคมทูลว่าชีวิตดีขึ้นมาก ข้าวที่เคยได้ไร่ละ ๕ ถังเพิ่มเป็น ๖๐ ถัง พืชผลอื่นๆก็ดีตามไปด้วย ทุกคนในขบวนเสด็จสังเกตเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารและทรงซักถามราษฎรในรายละเอียดด้วยพระพักตร์ที่เบิกบานผ่องใส

 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหันพระพักตร์มาที่“พวกเรา” พร้อมกับแย้มพระสรวล ซึ่งนานๆ จะได้เห็น แล้วมีพระราชกระแสรับสั่งว่า “ฉันดีใจมาก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแบกภาระไว้พระองค์เดียว ความทุกข์ยากของราษฎรท่านก็แบกไว้หมด พอราษฎรอยู่ดีกินดี พระองค์ท่านก็ทรงพระเกษมสำราญ

 

นี่คือเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่แบกความทุกข์ผสกนิกรของพระองค์ท่านไว้เสมอ       

 

โดย นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตองคมนตรี อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด และอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว

                         

 

 

 

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics