หาวิธีแข่ง

แบ่งปัน

9

พระอารมณ์ขัน…”หาวิธีแข่ง”

เมื่อกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำฐานข้อมูลส่วนพระองค์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือไม่ เกี่ยวกับการเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบทและการพระราชทานความช่วยเหลือ

“…ทั้ง ๒ พระองค์จำคนแม่นมาก แล้วเรื่องราวที่คนนี้ควรจะทำอะไรให้เขา ท่านมีหมดในสมอง คนอื่นจำไม่ได้ ก็เคยถามว่าทำไมทรงจำได้

ท่านก็บอกว่า..คนเราถ้าเอาใจใส่ก็จำได้ คือ เอาใจใส่..รักเขา..อยากให้เขาดี..อยากช่วยเหลือให้เขามีความสุข เราก็คิดได้ พอได้ฟังอย่างนี้ดูเหมือนกลายเป็นพวกเราไม่รักเขา ไม่อยากให้เขามีความสุข พวกเราก็แย่…ก็เลยหาวิธีการที่จะไปแข่งกับท่าน ( ทรงพระสรวล ) …จะได้ไปสนองท่านได้ ก็เลยมาทำฐานข้อมูลพวกนี้
ความจริงคือ พวกเราอยากทำมากกว่า ไม่ใช่ท่าน ท่านจำได้ด้วยพระองค์เอง…”

ภาพ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านห้วยมงคล อ.หัวหิน ประจวบคิรีขันธ์
จากปกนิตยสาร Thailand Illustrated เดือนพฤษภาคม ๒๕๐๙
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics