แบ่งปัน

500x334-images-stories-re_01_1

“…ผู้มีปัญญาทุกระดับ จะต้องรู้จักรับรู้จักใช้ความรู้อย่างถูกต้อง

เพื่อสามารถพิจารณาการกระทำให้เหมาะสมแก่ทุกกรณี…”

 ( พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 21 มิถุนายน 2522)
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics