ร.10 โปรดเกล้าฯ จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้ำท่วม

แบ่งปัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ขุดลอกคูคลองแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน กทม. ระหว่างวันที่ 14-31 ส.ค.60

วันที่ 19 ส.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน มีผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยในพื้นที่คลององครักษ์ (วัดน้อยนพคุณ) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต เป็นวันที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3 วัน เนื่องจากมีโคลนเลน ขยะมูลฝอยและวัชพืชที่ทับถมกันเป็นเวลานาน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกได้สะดวกเมื่อเวลาฝนตกหนัก จนเกิดน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในชุมชน

โดยในการปฏิบัติงานได้แบ่งพื้นที่คลองยาว 1,200 เมตร เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 คลององครักษ์ (วัดน้อยนพคุณ) ช่วงตั้งแต่คลองเปรมประชากรถึงทางเข้าวัดน้อยนพคุณ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ทางเข้าวัดน้อยนพคุณถึงทางเข้ากองร้อยทหารราบที่ 3 และช่วงที่ 3 ตั้งแต่ทางเข้า ร.1 พัน 3 รอ. ถึงคลองบางกระบือ ซึ่งจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้การไหลของน้ำในคลองสะดวกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามน่าอยู่ รวมทั้งทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ในวัดประชาระบือธรรม โดยทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะทำความดี เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 และตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 2432 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics