ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี..ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แบ่งปัน

11176_521946327871864_77964851_n

      นับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเข้าสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรส ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อพุทธศักราช 2493 นั้น พระองค์ทรงตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงติดตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการพัฒนาต่างๆ

      อีกทั้งพระองค์เองยังได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ที่สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้านศิลปาชีพ ด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต รวมทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข

     สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสูงยิ่งต่อปวงชนชาวไทย เป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อราษฎรชาวไทยรวมถึงนานาประเทศด้วยว่า พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย ไม่ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคนานัปการ

     ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆ ทั้งพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมยังเข้าไม่ถึง ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทรงงานหนัก ด้วยทรงตั้งพระปณิธานที่จะสร้างความร่มเย็นเป็นสุขของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

26077_117824344897030_7766360_n

      ดังพระราชดำรัสที่ว่า “กษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมาโดยตลอด ประชาชนมองกษัตริย์ว่าเป็นพ่อของแผ่นดิน นั่น คือ เหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนัก เพราะประชาชนเห็นเราเป็นพ่อและแม่ของแผ่นดิน”

       พระราชดำรัส สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว BBC ในสารคดี Soul of a Nation เมื่อปี 2522 “เป็นราชินีตั้งแต่อายุ 17 ไปที่ไหน แม้แต่อายุ 17-18 ราษฎรก็ยังเรียก คุณแม่ ทีแรกตกใจ เอ๊ะ…คนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเรา ทีหลังก็สำนึกได้ว่า คำว่า แม่นี้เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งที่สุด การที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่ บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิด และสำนึกในเกียรติยศอันนี้ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”

11866365142402

     ซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นอกจากพระองค์จะทรงเป็นแม่ที่ดีที่สุดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แล้ว พระองค์ทรงเป็นแม่ที่ดีที่สุดของปวงชนชาวไทยทุกคนเช่นกัน

T0006_0004_01

     ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม 2560 นี้ ในนามพสกนิกรชาวไทยขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล โดยขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยทั้งประเทศเคารพศรัทธา จงบันดาลให้ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวไทยทุกคนตราบนานเท่านาน..

T0025_0007_01

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

………………………………………

ที่มา : สยามรัฐ

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics