เตือน 7จังหวัดรับมือ-น้ำเหนือหลากถึงปากน้ำโพ

แบ่งปัน

             พระนครศรีอยุธยา-นำเหนือหลากถึงปากน้ำโพเขื่อนเจ้าพระยาเตือน7จังหวัดรับมือจำเป็นต้องปล่อยน้ำเพิ่ม อ.บางบาลอ่วมท่วมรอบที่3ในช่วง2เดือน

             นายโบว์แดง ทาแก้ว  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ออกหนังสือแจ้งเตือน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 7 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำลงท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไป เพราะว่ามวลน้ำเหนือที่ไหลมาตามแม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน ได้มารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 1,699 ลบ.ม./วินาทีแล้ว จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำเหนือหลากเพื่อผลักดันลงสู่ทะเลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา และจะพยายามทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ปัจจุบันได้ระบายน้ำลงท้ายเขื่อนที่ 1,267 ลบ.ม./วินาที และจะต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปอีกในช่วงนี้แต่จะพยายามระบายไม่ให้เกิน 1,500 ลบ.ม./วินาที ดังนั้นจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานกรมชลประทานในรายชื่อจังหวัดดังกล่าว ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อยให้ระมัดระวังและเตรียมความพร้อม
 
             อย่างไรก็ตามมีรายงานจากท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขตอำเภอบางบาลว่า น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจะไหลและเดินทางมาถึงอำเภอบางบาล ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น และการเร่งระบายน้ำในครั้งนี้จะเป็นการท่วมรอบที่ 3 ในช่วงเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics