ร.10 ทรงหล่อพระพุทธรูปเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แบ่งปัน

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงหล่อ “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” พระพุทธรูปเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง…

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 ส.ค. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมมาพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงเททองหล่อ “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีเททอง

ในการนี้ ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนายกรัฐมนตรี และทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเททอง นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงถือสายสูตรทรงเททองหล่อพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล พระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณฯ หลั่งน้ำเทพมนต์เจิมหุ่น

ต่อมา เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วเสด็จฯ กลับ

สำหรับพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มีพระนามพระพุทธรูปว่า “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” (พระ-สัม-พุด-ทะ-โค-ดม-สิ-ริ-กิด-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นี-นาด-จะ-ตุ-รา-สี-ติ-วัด-สะ-มง-คน) เป็นพระพุทธรูปปางลีลา สร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.99% สูงตลอดรัศมี 38 เซนติเมตร น้ำหนักทองคำ 20 กิโลกรัม ส่วนแท่นฐาน 8 เหลี่ยม สร้างด้วยทองคำขาว น้ำหนัก 5 กิโลกรัม

พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ที่สร้างครั้งนี้ มีความหมาย 3 ประการ คือ 1. พระพุทธคุณ หมายถึง พระพุทธรูป 2. พระธรรมคุณ หมายถึง พระธรรมคุณ 38 ประการ (ความสูง 38 เซนติเมตร) 3. พระสังฆคุณ หมายถึง คณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดสร้างเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำหรับพระพุทธรูปที่สร้างครั้งนี้ คล้ายพระพุทธรูปที่สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แต่พระพุทธรูปยกพระหัตถ์ขวา.

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 11 ส.ค. 2560 18:06
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 2432 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics