พาณิชย์ เผยส่งออกปี60 โตเกิน5%

แบ่งปัน

            พาณิชย์ระบุส่งออกปี 2560 โตไม่ต่ำกว่า 5% ชี้ครึ่งปีหลังอาหารมาแรง ส่วนยานยนต์ได้รถยนต์ช่วยหนุน

             นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับภาคเอกชนทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการส่งออกสินค้ากลุ่มต่างๆ โดยทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการส่งออกสินค้าไทยปี 2560 จะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 5% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดการส่งออกเติบโตในระดับ 5%

            ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้แนวโน้มการส่งออกขยายตัวดีขึ้น เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว โดยมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังสินค้าส่งออกขยายตัวได้ดี คือ กลุ่มอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะกุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ที่ขณะนี้หลายประเทศมีความต้องการนำเข้าไก่สดแช่แข็งและแปรรูปจากไทยมากขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาไข้หวัดนกระบาดภายในประเทศ เช่น เกาหลีใต้ รวมทั้งไข่ไก่ที่คาดว่าจะมีการส่งออกได้ดี

           “ในส่วนสินค้าเกษตร ได้มีการจัดกิจกรรมเชิญผู้ซื้อมาหารือกับผู้ประกอบการไทย นำร่องสินค้ายางพาราไปแล้ว และได้รับผลตอบรับดีมียอดสั่งซื้อมากกว่า 2.64 หมื่นล้านบาท โดยจะขยายกิจกรรมหาตลาดให้สินค้าเกษตรในรายการอื่นๆ ต่อไป” นายสมเด็จ กล่าว

           ด้านสินค้ากลุ่มยานยนต์ แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกยอดการส่งออกจะลดลง เนื่องจากการส่งออกในกลุ่มรถปิกอัพไปตลาดตะวันออกกลางหดตัว เพราะมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบภายในตลาดตะวันออกกลาง แต่จากการหารือกับผู้ส่งออกกลุ่มยานยนต์ เชื่อว่าแม้ปริมาณการส่งออกยานยนต์จะลดลง แต่มูลค่าไม่ลด เนื่องจากมีการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีมูลค่ามากกว่ารถปิกอัพ ช่วยชดเชยรถปิกอัพที่มีปริมาณส่งออกลดลง

          นายสมเด็จ กล่าวว่า ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบต่อการส่งออกไทยในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะปัจจัยค่าเงินบาทแข็งค่า จากการสอบถามเอกชนรายใหญ่พบว่ายังสามารถบริหารจัดการเรื่องค่าเงินได้ แต่ก็ต้องการให้ค่าเงินอ่อนค่าลงมา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาเมื่อเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันที่ส่งออกจากประเทศคู่แข่ง โดยกรมมองว่าการแข็งค่าหรืออ่อนค่า หากไม่มีความผันผวนมากนักก็จะไม่กระทบต่อการส่งออกไทย “เรื่องค่าเงินบาทจากการสอบถามขณะนี้ พบว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมายังไม่กระทบต่อยอดสั่งซื้อสินค้าในไตรมาส 3” นายสมเด็จ กล่าว

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics