ปทุมมาราชินีป่าฝน เทศกาลกระเจียวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

แบ่งปัน

            “ปทุมมาราชินีป่าฝน” เทศกาลกระเจียวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม

              เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การดำเนินงานโดย คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” Emporium The Queen of Tropical Rainforest ครั้งแรกของการแสดงทุ่งกระเจียวกว่าสองแสนดอกใจกลางกรุง ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม

               ภายในงานจัดแสดงพันธุ์กระเจียวชุด Royal Thai จำนวน 9 สายพันธุ์ ที่วิจัยขึ้นใหม่เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก โดยนำมาจัดในรูปแบบประติมากรรมรูปนกยูงซึ่งถือเป็นราชินีแห่งนก เมื่อนำมารวมกับกระเจียวราชินีป่าฝนแล้ว สร้างความตระการตางดงามประทับใจแก่ผู้พบเห็น

              นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา และเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ได้จัดงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” Emporium The Queen of Tropical Rainforest” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กระเจียว หรือปทุมมาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในฐานะเป็นดอกไม้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

              อีกทั้งยังเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่ส่งออกเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกล้วยไม้ และร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป งาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” เนรมิตพื้นที่ทั่วทั้งศูนย์การค้า กว่า 1,000 ตารางเมตร รวมกระเจียวและพันธุ์ไม้กว่า 200,000 ต้น เนรมิตรเป็นทุ่งไม้ดอกไม้ประดับ

             จัดขึ้นในรูปแบบประติมากรรมดอกไม้ที่ผ่านการรังสรรค์อย่างวิจิตรตระการตาไฮไลท์ของงาน ได้แก่ การนำดอกกระเจียวชุด Royal Thai จำนวน 9 สายพันธุ์ ที่วิจัยขึ้นใหม่เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี (พ.ศ.2549) นำมาจัดแสดงในรูปแบบประติมากรรมรูปนกยูงโดยนำทั้ง 9 สายพันธุ์มาประดับบริเวณหัวและหน้าของนกยูง โดยถือเป็นการจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกอีกด้วย

              โดยดอกกระเจียวทั้ง 9 สายพันธุ์เป็นลูกผสมที่มีความหลากหลายและมีลักษณะดีในด้านต่างๆ เช่น สีสันของดอกสวยงาม กลีบประดับมีความหนาทนทาน มีการเรียงตัวของกลีบประดับอย่างเป็นระเบียบ ก้านช่อดอกยาวและแข็งแรง ทรงต้นมีขนาดกะทัดรัด โดยได้ยื่นจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองพันธุ์ไว้กับกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรในปี 2554”

             นางพรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน กล่าวว่า อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เตรียมปลูกกระเจียวสำหรับนำมาจัดแสดงงานนี้โดยเฉพาะ

          โดยใช้หัวกระเจียวจากหลายสายพันธุ์จำนวนหลายหมื่นหัว โดยได้คำนวนระยะเวลาการปลูกให้ออกดอกพอดีกับช่วงเทศกาลวันแม่เพื่อนำมาจัดแสดงให้ชาวกรุงเทพฯ ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และเพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

           เพ ลา เพลิน จัดโครงการ กระเจียวเพื่อน้อง ครั้งที่ 2  เพื่อน้อมนำตามหลักการทำเกษตรตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้จากการปลูกกระเจียว ไปใช้ในวิชาชีพสร้างรายได้

            โดยเพลาเพลินได้สนับสนุนหัวพันธุ์กระเจียวกับโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนำไปปลูกโดยการให้ความรู้จากทางนักวิชาการเกษตร เพื่อนำผลิตผลดอกกระเจียวที่สมบูรณ์แบบ นำมาขายคืน

           และนำรายได้เข้าโรงเรียนเป็นทุนอาหารกลางวันให้นักเรียน ซึ่งในช่วงเทศกาลกระเจียวในปีนี้ ยังได้ขยายโอกาสเพิ่มพื้นที่การจำหน่ายดอกกระเจียวในงานนี้ มาจำหน่าย เพื่อนำรายได้จากการขายดอกกระเจียวสมทบทุนอาหารกลางวันให้น้องๆ ที่ขาดแคลน โดยภายในงานทาง เพ ลา เพลิน ได้นำเด็กๆ ในโครงการมาให้ความรู้และเพื่อจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสอนการปลูกกระเจียวสำหรับผู้ที่สนใจ

           ภายในงานแบ่งพื้นที่การจัดแสดงงานทั้งสิ้น 4 โซน ได้แก่ 

        โซนที่ 1 บริเวณ เอ็มโพเรี่ยม แกลลอรี่ จัดแสดงงานประติมากรรมนกยูงรำแพนเทิดพระเกียรติฯ ประดิษฐ์จากกระเจียวชุด Royal Thai จำนวน 9 สายพันธุ์มาประดับบริเวณหัวและหน้าของนกยูง และพันธุ์ไม้ตัดดอกอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมเวิร์ค ช้อปการปลูกหัวพันธุ์กระเจียวจากเด็กนักเรียนในโครงการกระเจียวเพื่อน้อง ท้องอิ่ม ของทางอุทธยานดอกไม้ เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้สนับสนุนและก่อตั้งโครงการจากจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมจุดจำหน่ายหัวพันธุ์กระเจียวและไม้ดอกอื่นๆ

          โซนที่ 2 เอ็มโพเรี่ยม ชั้น จี เป็นการจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์กระเจียวจากชุด Royal Thai จำนวน 9 สายพันธุ์ จากศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้วิจัยขึ้นใหม่เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก พร้อมประติมากรรมนกยูงขนาดยาวกว่า 12 เมตร บนทุ่งกระเจียว

           โซนที่ 3 บริเวณเอ็มโพเรี่ยม บริดจ์ จัดแสดงทุ่งกระเจียวหลากสี พร้อมทั้งอุโมงค์ไม้เลื้อย เช่น เดป, เฟิร์นราชินีหินอ่อน, เฟิร์นก้านยาว

           และโซนที่ 4 บริเวณเอ็มโพเรี่ยม ลิ้งค์ จัดแสดงทุ่งกระเจียว ร่วมกับงานจักรสาน เพื่อสื่อถึงงาน ศิลปาชีพด้านหัตถกรรม

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานปทุมมาราชินีป่าฝน Emporium The Queen of Tropical Rainforest ได้ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics