“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานเงินเดือน 35 ปี ตลอดการเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์กว่า 26 ล้านแก่ รร.จปร.

แบ่งปัน

          สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินเดือน 35 ปี ตลอดการเป็น ทูลกระหม่อมอาจารย์ เป็นเงินกว่า 26 ล้าน แก่ รร. จปร. นับเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้

            วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ได้เผยแพร่เรื่องราวที่ชวนปลาบปลื้มจาก พันเอก วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด โดยเปิดเผยว่า ได้รับทราบจาก พลโท สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กลุ่มนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมบ้านสวนปทุม พระตำหนักของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึก ที่พระองค์ทรงได้รับมาจากที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงของที่ทรงซื้อมาโดยพระองค์เอง

           โดยในวันดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้บรรยายเรื่องราวประสบการณ์จากสถานที่ต่าง ๆ ผ่านข้าวของแต่ละชิ้น ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการบรรยายและเดินชมของในทุกห้องแล้ว พลโท สิทธิพล จึงได้ทราบจากข้าราชบริพารว่า ผู้ที่ได้รับโอกาสให้เข้ามายังบ้านสวนปทุมแห่งนี้ มีเพียงนักเรียนนายร้อยเท่านั้น ไม่มีคณะอื่นเข้ามาเลย

           และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและซาบซึ้งกินใจอย่างมาก ก็คือการได้ทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ ที่รับราชการมา 35 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 26 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิ รร.จปร. เพื่อให้นำไปใช้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ซึ่งจะเป็นผู้ออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคง นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงปวงชนชาวไทยทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

           โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ได้พระราชทานเช็คมาแล้วจำนวน 7,431,194.22 ล้านบาท และในวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้พระราชทานเงินเดือนส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ให้กับ มูลนิธิ รร.จปร. เป็นเช็คจำนวน 19,201,788.48 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 26,894,502.19 บาท

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics