“พาณิชย์” เผยหลายประเทศออร์เดอร์-ซื้อข้าวไทย

แบ่งปัน

            พาณิชย์ ระบุ หลายประเทศออร์เดอร์ซื้อข้าวไทย ทั้ง ศรีลังกา-บังกลาเทศ-จีน-ฟิลิปปินส์ เชื่อรองรับผลผลิตข้าวใหม่ 

            นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ราคาผลผลิตข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ หรือปี 2560/2561 ของไทยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะมีความต้องการซื้อข้าวไทยจำนวนมากจากหลายประเทศ ล่าสุดประเทศศรีลังกาและบังกลาเทศได้ตกลงจะซื้อข้าวจากไทย โดยศรีลังกาต้องการซื้อข้าวนึ่ง และข้าวขาวปริมาณ 2 แสนตัน ขณะที่บังกลาเทศต้องการซื้อข้าวนึ่งปริมาณ 2 แสนตันเช่นกัน ส่วนราคาซื้อจะอยู่ที่เท่าไรยังต้องหารือในรายละเอียดต่อไป โดยจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่เดือน ก.ย.นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะรองรับข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ของไทย ที่ผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.นี้เป็นต้นไป

            “ข้าวที่ไทยจะส่งมอบให้ศรีลังกาและบังกลาเทศจะเป็นข้าวฤดูกาลใหม่ทั้งหมด เพราะข้าวนึ่งต้องซื้อข้าวเปลือกมานึ่งก่อนนำมาทำให้แห้งแล้วสีเอาเปลือกออก ซึ่งจะช่วยระบายข้าวใหม่ออกต่างประเทศได้ส่วนหนึ่ง ส่วนราคายังตกลงกันไม่ได้ จะขายแบบไหน ระหว่างแบบเอฟโอบีที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือของไทย หรือแบบซีไอเอฟที่รวมราคาสินค้า ค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย โดยฝ่ายผู้ขายจะส่งมอบให้ถึงประเทศผู้ซื้อเลย ซึ่งทั้งเอฟโอบีและซีไอเอฟจะคิดราคาต่างกันไป แต่ราคาข้าวอยากขายตามราคาตลาด หรือใกล้เคียงราคาตลาดมากที่สุด”นายกีรติ กล่าว

            อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทั้งสองประเทศยังมีความต้องการนำเข้าอีกมากไม่ต่ำกว่าล้านตัน เพราะผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ส่งผลให้ศรีลังกาต้องกลับมานำเข้าข้าวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 50 ปี ซึ่งทั้งสองประเทศพยายามซื้อจากหลายประเทศ ทั้งอินเดีย เวียดนาม รวมถึงไทยด้วย

            นอกจากนี้ กรมยังได้ทำหนังสือทวงถามไปยังจีน เพื่อให้เร่งรัดการเจรจาซื้อข้าวจากไทยล็อตที่ 5 หรือแสนตันที่ 5 จากปริมาณที่ทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ทั้งหมด 1 ล้านตัน และส่งมอบไปแล้ว 4 แสนตัน ซึ่งการส่งมอบจะเป็นข้าวฤดูกาลใหม่ทั้งหมด ส่วนการเจรจาทำสัญญาซื้อขายกับจีนล้านตันที่ 2 คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ด้านฟิลิปปินส์เตรียมเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำเข้าข้าวขาว 25% อีกประมาณ 2.5 แสนตัน ซึ่งภาคเอกชนไทยคงเข้าร่วมการประมูลด้วย

          สำหรับการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลภายใต้รัฐบาลชุดนี้ หรือตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557-มิ.ย. 2560 รวม 13.62 ล้านตัน จากปริมาณที่รับมาจากรัฐบาลชุดก่อนประมาณ 18.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าที่ขายได้ทั้งสิ้น 1.26 แสนล้านบาท โดยยังเหลือข้าวเสื่อมคุณภาพที่ยังรอการระบายอีกประมาณ 2.7 ล้านตัน หลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กรมชะลอการระบายออกไปจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีแล้วเสร็จ เพราะผู้เข้าร่วมประมูลข้าวรายหนึ่งฟ้องร้องว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเข้าร่วมประมูลข้าว

            ขณะที่ น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดได้พิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำตามที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเรียกร้อง โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้โรงสกัดติดประกาศรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรในเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขึ้นไป เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่สูงขึ้น เพราะทุกเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น 1% ราคารับซื้อจะเพิ่ม 30 สตางค์/กก.

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics