ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

แบ่งปัน

           ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 17 ถึง 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

            ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อย และข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงนิวเดลี และเมืองอัครา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเดลี อนุสรณ์-สถานคานธี สมฤติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี ประตูชัยอินเดีย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สุขานานาชาติสุลัภ ทัช มาฮาลป้อมปราการอัครา และสุสานอิติมาด์ อุดเดาละห์

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคมพุทธศักราช 2560 เวลา 05.30 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 23.30 น.

            จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics