แถลงการณ์ ฉ.1 พระอาการประชวร ‘ฟ้าหญิง’ ปอด-ตับอักเสบ ดีขึ้น

แบ่งปัน

แถลงการณ์ ฉ.1 พระอาการประชวร ‘ฟ้าหญิง’ ปอด-ตับอักเสบ ดีขึ้น

 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2556 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการอ่อนเพลีย หายพระทัยหอบเหนื่อย ปวดตามพระข้อ และพระกล้ามเนื้อ และมีพระปรอทสูง จึงเสด็จเข้ารับการตรวจวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระวรกาย ร่วมกับการตรวจห้องปฏิบัติการและการตรวจทางรังสีวิทยา พบว่า พระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ และระดับออกซิเจนในพระโลหิตต่ำกว่าปรกติ อีกทั้ง มีการอักเสบของพระยกนะ (ตับ) และพระกล้ามเนื้อร่วมด้วย คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับ ณ โรงพยาบาล เพื่อรักษาพระอาการประชวร

บัดนี้ หลังจากการถวายรักษาต่อเนื่อง พระปัปผาสะ (ปอด) และ พระยกนะ (ตับ) ที่อักเสบดีขึ้นเป็นลำดับ ระดับออกซิเจนในพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีพระปรอท แต่ยังมีพระอาการปวดตามข้อ และพระกล้ามเนื้อ ทำให้ทรงลำบากในการทรงพระวรกาย และทรงพระดำเนิน

คณะแพทย์ จึงมีความเห็นร่วมกัน ขอพระราชทานกราบทูลให้ประทับรักษาพระอาการประชวรในโรงพยาบาล และทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง 23 มิ.ย. 2560

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 2432 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics