เรื่องเล่าทรงคุณค่า จากครูส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙

แบ่งปัน

aa3

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ , รัชกาลที่ ๙ และเจ้านายไทยในโลซานน์”

      หนังสือเล่มนี้จะเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่น้อยคนนักจะทราบมาก่อน โดยตั้งวัตถุประสงค์ในการเขียนเอาไว้สามประการ

      ประการแรก เพื่อสนองพระราชปรารถที่จะเผยแพร่เรื่องราว ขณะที่พระองค์ (รัชกาลที่ 9) และพระบรมเชษฐาธิราชรัชกาลที่ 8 ยังทรงพระเยาว์ และทรงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และครูส่วนพระองค์

      ประการที่สอง ก็ด้วยต้องการกระชับมิตรภาพที่ผูกพันกันมาผ่านเรื่องราวในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร กับเมืองโลซานน์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

      และท้ายสุด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระแห่งการเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบปีนักษัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในปี พ.ศ. 2554 (84 พรรษา)

aa1

      ข้อความข้างต้นเป็นของ ลีซองดร์ เซ.เซไรดารีส ผู้เขียนที่กล่าวไว้ในอารัมภบท ที่บอกเล่าความเป็นมาของหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์” โดยผู้เขียนมีฐานะเป็นครูส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9

d0804aa-1_28

      ในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาล ที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์” 

      มีจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์บันทึกความทรงจำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ขณะศึกษาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างพุทธศักราช 2476-2494

a99

      โดยมี มร.ลีซองดร์ เซ.เซไรดารีส บุตรชายของ มร.เกลย์อง เซ. เซไรดารีส ครูส่วนพระองค์ซึ่งเป็นผู้รวบรวมงานเขียนทั้งหมดไว้ในหนังสือเล่มนี้  และ มร.ดาเนียล เบรลาส์ นายกเทศมนตรีเมืองโลซานน์  พร้อมด้วย คุณนิติกร  กรัยวิเชียร  ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมสนับสนุนการจัดงานเปิดตัว

       โดยหนังสือเล่มนี้เป็นการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และมีการจัดพิมพ์เป็น 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส สำหรับในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 นั้น ได้มีการเผยแพร่ไปเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2557 

aa5

       จากการนำบันทึกความทรงจำของ เกลย์อง เซ.เซไรดารีส ซึ่งเป็นครูส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

       และเป็นบุคคลที่ได้อุทิศตนเพื่อรับใช้พระบรมราชวงศ์ตลอดระยะเวลา 26 ปี ก่อนที่จะนำมาเรียบเรียงและพิมพ์เผยแพร่ โดยหนังสือได้กล่าวถึงช่วงเวลาขณะที่ทั้งสองพระองค์ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

       มร.ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส กล่าวถึง แรงบันดาลใจในการทำหนังสือ ว่า

       ..”หากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ก็คงไม่สามารถทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นได้ ทรงมีรับสั่งว่า ควรทำหนังสือเล่มนี้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์

       ..ดังนั้นคิดว่าคนไทยควรที่จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ซึ่งถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทย พระบรมราชวงศ์ไทยและประสบการณ์จริงในเหตุการณ์ช่วงนั้น

       ..โดยมีไฮไลต์สำคัญ อยู่ในทุกหน้าที่เรียงร้อยเรื่องราวร่วม 500 หน้า สำหรับความประทับใจที่มีต่อพระองค์ได้ถูกฝังรากลึกอยู่ในจิตใจ

       ..ผู้อ่านสามารถสัมผัสได้จากหนังสือเล่มนี้ ที่เล่าเรื่องราวซึ่งถูกคัดเฉพาะตอนสำคัญ ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างในหนังสือสำคัญกับผมมาก แม้เรื่องยากของการทำหนังสือ คือ การใช้เวลาในการรวบรวมทั้งเรื่องราว พระราชดำรัสต่าง ๆ

       ..การเลือกภาพที่บันทึกโดยคุณพ่อและพระพี่เลี้ยง ซึ่งใช้เวลาเรียบเรียงนานถึง 4 ปี รวมถึงใช้ความละเอียดอ่อน

       ..เพื่อให้นักอ่านชาวไทยและสวิตเซอร์แลนด์เข้าใจประวัติศาสตร์ตรงกัน อีกทั้งความยากในการนำภาพถ่ายฟิล์มเก่าซึ่งมีเป็นร้อย ๆ ภาพมาทำให้เป็นภาพดิจิตอล รวมทั้งยังต้องคัดเลือกภาพที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับเรื่องราว”

images_New1

     ด้าน คุณนิติกร กรัยวิเชียร  ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้กล่าวเพิ่มเติมว่า  “การเปิดตัวหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  และเจ้านายไทยในโลซานน์” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์สมัยรัชกาลที่ 8-9  และพระบรมวงศานุวงศ์ ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้คนรุ่นหลังๆ ได้ทราบถึงเรื่องราวเก่าๆ ที่น้อยคนนักที่จะทราบและเคยเห็นมาก่อน ซี่งหนังสือดังกล่าวได้เขียนและถ่ายทอดทั้งภาพและข้อมูลสำคัญต่างๆ ไว้มากมาย จากบุคคลที่เป็นบุตรของครูพระพี่เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งก็คือ ลีซองดร์ เซ.เซไรดารีส”

aa4

     โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพสำคัญของพระบรมราชวงศ์ตลอดจนเอกสารสำคัญที่เก็บรักษาไว้ในความดูแลของครอบครัวผู้เขียนมาลงพิมพ์ประกอบ ซึ่งเป็นการเล่าเหตุการณ์ช่วงหนึ่งในประวัติศาตร์ของราชอาณาจักรไทยจากมุมมองของผู้ใกล้ชิดพระบรมราชวงศ์ในขณะนั้นที่น้อยคนนักที่จะทราบมาก่อน 

      ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือเอเชียบุ๊คทุกสาขา รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

img_9906

ATT2978111

aa6

aa8

king-9

king-11

……………………………………

ที่มา : สยามรัฐ และ ผู้จัดการรายวัน
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10296 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics