เทศกาลไทย ณ นครโอซากา จัดใหญ่ฉลอง 130 ปีความสัมพันธ์ “ไทย-ญี่ปุ่น”

แบ่งปัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเทศกาลไทย ณ นครโอซากา คร้ังที่ 15 อย่างยิ่งใหญ่ในเขตคันไซ ของญี่ปุ่น ในโอกาสฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ระหว่าง 20-21 พ.ค. 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ที่สวนไทโยะโนะ ฮิโรบะ ปราสาทโอซากา

            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดงาน “เทศกาลไทย ณ นครโอซากา” คร้ังที่ 15 อย่างยิ่งใหญ่ ในเขตคันไซ ภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ในโอกาสฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ชูอาหาร สินค้าไทย และวัฒนธรรมไทย โดยเชิญนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นยุวทูตวัฒนธรรมไปแสดงในงาน

            วันนี้ (19 พ.ค.) นางชนิดา กมลนาวิน รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับทีมประเทศไทย กำหนดจัดงาน “เทศกาลไทย ณ นครโอซากา” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ที่สวนไทโยะโนะ ฮิโรบะ บริเวณปราสาทโอซากา โดยมี นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานเปิดงาน โดยงานนี้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในเขตคันไซ (ภาคตะวันตกของญี่ปุ่น) และเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

            นอกจากนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะระดับประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น ความนิยม และทัศนคติท่ีดีต่อประเทศไทย ผ่านอาหารไทย เครื่องดื่ม สินค้า และผลิตภัณฑ์ไทย ตลอดจนการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในภูมิภาคคันไซ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,000 คน

            สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นโซน ได้แก่ โซนไทยวิลเลียน มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเสด็จเยือนคันไซ พ.ศ. 2506 รวมทั้ง 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

            นอกจากนี้ มีคูหาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และคูหาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยและบริการ รวม 72 คูหา ด้านเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้เชิญคณะนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ แชมป์ประกวดนาฏศิลป์ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนะเลิศ 8 ปีติดต่อกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย และมูลนิธิไทยรัฐ เป็นยุวทูตวัฒนธรรมมาแสดงฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน เต๋า ภูศิลป์ การสาธิตมวยไทย และกีฬาการละเล่นของไทย รวมทั้งตอบปัญหาชิงรางวัลในงานด้วย

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ ไทยรัฐ

https://goo.gl/oNVsEk

 

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 3230 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics