องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่

แบ่งปัน

             ที่บ้านเลขที่ 142/7 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ไปเยี่ยมครอบครัวของนายหฤกษ์ โต๊ะหวาง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยเมื่อต้นปี 2560 โอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาพระราชทานให้กับบุตรธิดาทั้ง 4 คนของผู้เสียชีวิต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

             จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อำเภอทุ่งสง และโรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง เพื่อเยี่ยมครอบครัวของผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย

             ส่วนที่จังหวัดตรัง พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่จากปัญหาอุทกภัย โดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกับมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกจากนี้ ยังเดินทางไปที่โรงเรียนสภาราชินี 2 เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบเครื่องเขียนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง โอกาสนี้ องคมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการ เพื่อพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งยังได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านที่กำลังสร้างใหม่ รวมถึงบ้านที่ซ่อมแซมบางส่วน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง และเยี่ยมเด็กชายณัฐพล สิมมา ซึ่งบิดาเสียชีวิตจากอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

             ในตอนบ่าย เดินทางไปเยี่ยมและส่งมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัย ที่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยการส่งมอบบ้านครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย รวม 19 หลัง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

             นอกจากนี้ ยังได้นำโต๊ะเก้าอี้ ชุดเครื่องเขียน และอุปกรณ์การเรียนพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบให้กับครู นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านคลองนิน อำเภอเกาะลันตา ซึ่งได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics