สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน และเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

แบ่งปัน

            ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 930 ครอบครัว

            ซึ่งจังหวัดแพร่ ประสบวาตภัย ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 1,804 หลังคาเรือน ได้แก่ อำเภอเมือง 388 หลังคาเรือน, อำเภอสูงเม่น 168 หลังคาเรือน, อำเภอเด่นชัย 119 หลังคาเรือน, อำเภอร้องกวาง 255 หลังคาเรือน และอำเภอวังชิ้น 874 หลังคาเรือน โดยจังหวัดฯ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัยจนครบ และได้มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น อนึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ยังไปมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ณ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จำนวน 874 ครอบครัว ซึ่งต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

              ส่วนที่หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีนคร 14 ครัวเรือน, อำเภอทุ่งเสลี่ยม 242 ครัวเรือน และอำเภอศรีสัชนาลัย 372 ครัวเรือน เบื้องต้น หน่วยงานต่างๆในจังหวัดได้ใช้งบประมาณให้ความช่วยเหลือ ด้วยการจัดซื้อวัสดุให้ผู้ประสบภัย เช่น กระเบื้อง สังกะสี ไม้ ตะปู โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนให้สามารถพออยู่อาศัยได้
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics