เดินตามรอย “ในหลวง ร.9” ชาวนาอ่างทองปรับตัวสู้ภัยแล้ง-ลดการทำนาปลูกพืชแทน

แบ่งปัน

         

              ชาวนาอ่างทอง วัย 49 ปี ปรับตัวสู้ภัยแล้งลดการทำนาปลูกข้าว หันมาทำไร่นาสวนผสม ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักขายสร้างรายได้อย่างงาม  โดยยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9  ทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นและในช่วงภัยแล้งขาดแคลนน้ำยังมีรายได้เลี้ยงครอบครัว

              นายราชัน  มักผล อายุ 49 ปี ชาวนา บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ในตอนแรกทำนากว่า 100 ไร่ หลังประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำจึงลดการทำนาเหลือเพียง 30 ไร่ แล้วหันปลูกพืชผักสวนผสมขายโดยเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9

            โดยได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาข้างบ้าน และเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมได้ทำสวนกล้วยน้ำหว้าและสวนกล้วยหอม ทำสวนปลูกพริก  มะเขือเทศ  มะละกอ โดยใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงปลามาทำระบบน้ำหยดซึ่งทำมาได้นานกว่า 1 ปีแล้วและมีรายได้จากการเก็บพืชผักไปขายตลาดทุกวันมีรายได้ต่อเดือนกว่า 6,000-7,000 บาท ส่วนอาหารการกินก็นำพืชผักใสสวนมาเป็นอาหารและช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าวก็เป็นเงินเก็บทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและจะน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดไป

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 13701 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics