ป.ป.ช.ยันไม่มีอำนาจโยนสรรพากรบี้ 4 อดีต รมต.เลี่ยงไม่ยื่นรายการเสียภาษี

แบ่งปัน

 

 

ป.ป.ช.โยนสรรพากรบี้ภาษี 4 อดีต รมต.เลี่ยงไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ยืนกรานไม่มีอำนาจชี้ขาด 60 นักการเมืองเบี้ยวภาษี อ้างเป็นอำนาจกรมสรรพากรพิจารณา

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.60 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณี ป.ป.ช.ทำหนังสือแจ้งต่อกรมสรรพากรระบุมีอดีตรัฐมนตรี 4 คน ไม่ยื่นแสดงสำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อ ป.ป.ช. โดยอ้างว่า ไม่มีรายได้ และมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีว่า ตามหลักการเมื่อกรมสรรพากรสอบถามมา ป.ป.ช.จะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินฯที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยื่นมาถึงความมีอยู่จริง ความถูกต้อง และการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ถ้าเห็นว่า มีรายได้เพิ่มขึ้นจะแจ้งไปที่กรมสรรพากร แต่การมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว จะต้องเสียภาษีหรือไม่นั้น กรมสรรพากรจะเป็นผู้พิจารณาว่า ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีหรือไม่ เช่น หากเป็นกรณีการให้บางเรื่องก็ยกเว้นเรื่องภาษี แต่บางเรื่องไม่ได้รับการยกเว้น หรือการตีราคาทรัพย์สินเก่าที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ถือว่าเป็นรายได้ เรื่องนี้สรรพากรต้องนำไปพิจารณาอีกครั้ง แต่ ป.ป.ช.ไม่มีหน้าที่พิจารณาว่า ใครต้องเสียภาษีหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่กรมสรรพากรเป็นผู้พิจารณา

นายสรรเสริญ กล่าวว่า กรณี 4 อดีตรัฐมนตรีที่อ้างว่า รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีนั้น ที่ผ่านมา ป.ป.ช.ส่งเรื่องทำนองนี้ให้กรมสรรพากรตลอด หากสงสัยว่า มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีจริงหรือไม่ ซึ่งกรมสรรพากรจะตรวจสอบว่า เป็นจริงตามที่แจ้งหรือไม่ ป.ป.ช.มีหน้าที่แจ้งข้อมูลอย่างเดียว ส่วนกรณี 60 นักการเมืองที่ สตง.ระบุว่าไม่ได้เสียภาษีตามความเป็นจริงนั้น สตง.อาจพบว่า มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยดูจากบัญชีทรัพย์สินของ ป.ป.ช. แล้วแจ้งไปที่กรมสรรพากร จากนั้นสรรพากรจึงสอบถามมาที่ ป.ป.ช. ซึ่งป.ป.ช.ก็ตรวจสอบแล้วแจ้งกลับไปว่า มีรายได้ใดบ้างที่เพิ่มขึ้น แต่จะต้องเสียภาษีหรือไม่ เป็นหน้าที่สรรพากรพิจารณา

ไทยรัฐออนไลน์
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 2432 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics