“คปภ.” เผยสเปคกล้องติดรถ-เข้าเงื่อนไขได้ลดเบี้ยประกัน

แบ่งปัน

              คปภ.กำหนดสเปคกล้องติดรถยนต์เพียงบันทึกภาพได้เข้าเงื่อนไขรับส่วนลดเบี้ยประกันภัย

              นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่เจ้าของรถที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติของบริษัทประกันวินาศภัย

             ทั้งนี้ คำว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ตามเจตนาของคปภ หมายถึง กล้องตัดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์ และไม่มีการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคา ของกล้องติดรถยนต์

             สำหรับ แนวทางการปฏิบัตินั้น บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2560 เป็นต้นไป โดยต้องลดไม่น้อยกว่า 5% แต่ไม่เกิน 10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ ขณะที่ ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ สามารถติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้เพียงด้านหน้าของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยก็ได้

            บริษัทใช้ภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยจากผู้ซื้อประกันภัยเป็นเอกสารประกอบในเวลาทำสัญญาประกันภัยด้วย และให้บริษัทแสดงส่วนลดเบี้ยประกันภัยไว้ในช่องส่วนลดอื่นในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

            กรณี ที่มีการทำสัญญาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทไปแล้วก่อนหรือหลังวันที่ 3 มี.ค.2560 แต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2560 หากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระแล้วนั้น ยังไม่มีการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามคำสั่งนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งขอส่วนลดเบี้ยประกันภัยในภายหลัง บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามที่คำสั่งกำหนดไว้

           นอกจากนี้ ให้บริษัทสามารถใช้ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนของบริษัทเพิ่มเติมได้

          ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวออกมา เพราะบริษัทประกันวินาศภัยไทย เกิดความสับสนในการปฏิบัติ และไม่เข้าใจคุณสมบัติของกล้องที่จะได้รับส่วนลดในความหมายของคปภ.เป็นอย่างไร จึงได้ร้องผ่านสมาคมประกันวินาศภัยไทยให้ทำการหารือกับทางคปภ. เพื่อกำหนดแนวทางให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

         นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า การติดตั้งกล้อง CCTV จะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม เพราะเหมือนสังคมมีตาสัปปะรดคอยสอดส่องดูแล จะช่วยลดเวลาในการทำงานของตำรวจ และ บริษัทประกันภัย เพียงนำภาพในวิดีโอมาดู ก็สามารถติดสินได้ทันทีว่าใครผิดใครถูก และจะเป็นการป้องปรามให้คนใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics