“กรมศิลปากร” เผยภาพ 3 มิติ พระเมรุมาศเสร็จ 100% เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแด่ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

แบ่งปัน

 

             ภาพ 3 มิติ พระเมรุมาศและอาคารประกอบ งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้ว ประกอบด้วย พระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตรและทิม จัดทำโดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

            ภาพ 3 มิติ พระเมรุมาศและอาคารประกอบ งานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้ว ประกอบด้วย พระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตรและทิม จัดทำโดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

           ความคืบหน้าการออกแบบและจัดสร้างพระเมรุมาศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม นายวิบูลย์ ถนัดกิจ นายช่างเขียนแบบกลุ่มเขียนแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้ทำภาพ 3 มิติพระเมรุมาศและอาคารประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย พระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุนแบบที่ 1 จำนวน 4 หลัง ศาลาลูกขุนแบบที่ 2 จำนวน 2 หลัง และศาลาลูกขุนแบบที่ 3 จำนวน 5 หลัง ทับเกษตร จำนวน 4 หลัง และทิม จำนวน 4 หลัง โดยนำภาพดังกล่าวมาจัดทำเป็นภาพแอนิเมชั่นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมากรมศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ รายงานถึงความคืบหน้าในรูปแบบแอนิเมชั่นไปครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ได้ปรับข้อมูลให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานในครั้งต่อไป

ขอบคุณ : มติชนออนไลน์

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics