หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ อย่างต่อเนื่อง

แบ่งปัน

 548

              ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง หม่อมหลวงวิฏราธร จิรประวัติ ในนามสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ ศิษย์เก่าโรงเรียนผดุงดรุณี รุ่น 19, ชมรมนักเรียนเก่าปทุมคงคา, คณะชาวไทยในนอร์เวย์  และในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี มีพระอุดมสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย ถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง “ธัมมิกปสาสนกถา” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสียสละเพื่อผู้ที่อยู่ในปกครอง

              เวลา 14.30 น. มีหน่วยงานร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน, สมาคมนิยมไทย, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร, และสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดต่างๆ ร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์ ถวายพระบรมศพฯ

547

             ส่วนเวลา 17.00 น. มีเจ้าภาพ อาทิ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย, สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา, สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์, กลุ่มนิสิตปริญญาเอก คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

             และเวลา 19.00 น. มีสโมสรลูกเสือสัมพันธ์, สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระพิธีธรรม จากวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร จำนวน 8 รูป สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ

549

            ขณะที่บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 04.45 น. ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ อาทิ ชัยภูมิ, สุรินทร์, อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆ คอยอำนวยความสะดวกนำน้ำ อาหาร ยาดม ขนม ไปแจกให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนกองแพทย์หลวงสวนจิตรลดา ได้มาตั้งจุดบริการประชาชนกรณีที่มีผู้เจ็บป่วยโดยรอบพระบรมมหาราชวังสำหรับวานนี้ มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ 33,647 คน มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 389,013,859 บาท 34 สตางค์
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics