พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่จังหวัดตรัง

แบ่งปัน

544

545

            ที่วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยจังหวัดตรัง มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดอุทกภัย มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 69,416 คน ปัจจุบัน สถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ ผู้แทนพระองค์ ได้กล่าวว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงห่วงใยประชาชน รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ได้รับความเดือดร้อน ในขณะที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ไม่สามารถออกมาทำบุญตักบาตรได้ จึงทำให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับความลำบากเช่นกัน โดยจังหวัดตรัง มีวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวม 29 วัด

546
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics