สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ที่ มร.วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงราย

แบ่งปัน

 

 101010

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และนายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์

 

ขอขอบคุณ มติชนออนไลน์

goo.gl/1Y4zRL
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics