สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2560

แบ่งปัน

 267

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2560 โอกาสนี้ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทรงกราบ แล้วทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง

268

266

          พระราชพิธีสังเวยพระป้าย คือ การถวายอาหารเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีน เริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่เดิมมีการประกอบพระราชพิธีที่พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน ในวันไหว้ของจีน ส่วนในวันตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่จีน จะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สำหรับพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถาน มีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราช พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระ เหมือนกับพระสยามเทวาธิราช แต่พระพักตร์มีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีน ทำด้วยไม้จันทน์จำหลักลงรักปิดทอง จารึกพระปรมาภิไธยเป็นอักษรจีนที่ด้านหลังเรือนแก้ว มีฉัตรทอง 5 ชั้น ตั้ง 2 ข้าง
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics