เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่จังหวัดสุโขทัย

แบ่งปัน

  9674

            ที่วัดกระชงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกไปให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับพระภิกษุและแม่ชีในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ 11 ที่ออกปฏิบัติงาน ปัจจุบัน ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคตาทั้งประชาชนทั่วไป พระภิกษุ แม่ชี รวมถึงผู้นำศาสนาอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 170,000 คน และทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 50,000 คน

9673

9675
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics