หน่วยงานจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบ่งปัน

9683

            การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 7.00 น. มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร รวม 8 รูป ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ ต่อเนื่องมาจากค่ำวานนี้ถึงเช้าวันนี้ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นเวลา 100 วัน สำหรับในวันนี้ มีจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

9684

            ส่วนการบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ ช่วงกลางวัน มีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระกุศลในรอบนี้ด้วย

            อนึ่ง ที่ศาลาว่าการพระราชวัง นายโอมาร์ อัลกาบรา ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ด้านกงสุล และคณะ ลงนามในสมุดหลวง ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9685

             และที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันนี้ มีประชาชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ เดินทางไปรอกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ แม้จะมีฝนตกตลอดทั้งวัน อาทิ กลุ่มประชาชนจากจังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดสกลนคร ชนเผ่าจากจังหวัดเชียงราย ที่รู้สึกซาบซึ้ง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข และดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง ตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้

             ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง แจ้งว่า เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน ในวันที่ 20-21 มกราคมนี้ สำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สำหรับนักท่องเที่ยว และงดการเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 2 วัน โดยจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ได้ตามปกติในวันที่ 22 มกราคม 2560 ต่อไปจนครบ 1 ปี
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics