“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบ่งปัน

  9642

              สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร และวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร รวม 8 รูป ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ มาตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยมีข้าราชบริพาร เข้าร่วมในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ทั้งนี้จะมีการประโคมย่ำยามทุกวันในเวลาที่กำหนด ซึ่งการประโคมย่ำยาม ประกอบด้วยวงสังข์แตร, วงปี่ไฉนกลองชนะ เป็นของงานเครื่องสูง สำนักพระราชวัง รวมทั้งวงปี่พาทย์นางหงส์ เป็นของกลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ นั้น โปรดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ สร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

9640

9641
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics