ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในขณะที่ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง

แบ่งปัน

9650

            ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร และวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร รวม 8 รูป

           ส่วนเวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร และวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ เข้าร่วมในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

9651

            และตลอดทั้งวันนี้ ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเล็กน้อยตลอดทั้งวัน ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ ซึ่งนอกจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ยังได้ยึดพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เรื่องความเพียร ความอดทน ความประหยัด และความกตัญญู ไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ ประชาชนทุกคน ต่างรู้สึกตื้นตันใจที่ได้มีโอกาสเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ และเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน ในวันที่ 20-21 มกราคม 2560 สำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง สำหรับนักท่องเที่ยว และงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นเวลา 2 วัน และเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติต่อไป ในวันที่ 22 มกราคม 2560

9652

           ส่วนที่ท้องสนามหลวง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ จึงโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยในวันนี้เป็นหน่วยแพทย์ฯ จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลละอุ่น จังหวัดระนอง พร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานอาหารกล่องเมนูข้าวหน้าหมูชุบแป้งทอด และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด แจกให้แก่ประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพ ให้ได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics