“นายกฯ”สอนเด็กต้องไม่ยอมรับคนโกง-เพื่ออนาคตประเทศ

แบ่งปัน

 9665

             นายกฯ สอนเด็กๆ พัฒนาตนเองควบคู่การเป็นคนดี ต้องไม่ยอมรับคนทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นอนาคตประเทศใน 20ปีข้างหน้า แนะ อย่าฟังคำพูดคนไม่ดี พร้อมระบุจะเป็นสะพานให้ทุกคนก้าวข้ามสิ่งไม่ดี

            ที่ทำเนียบรัฐบาล บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี  นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำนักเรียน นักศึกษา พร้อมศิลปินดารา เข้าพบนายกรัฐมนตรีและครม. เพื่อมอบดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ประจำวันครู และซีดีเพลง “เทิดเกียรติคุณครู” พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ในวันที่ 16 ม.ค.

           นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครูมีความสำคัญ ดังนั้น ครูต้องเป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบุคคลากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ

           นอกจากนี้ นายกฯ ยังขอให้เด็กๆ ให้ความสำคัญกับสังคม เพราะทุกคนถือเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ที่สำคัญทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเอง ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี ต้องไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อเป็นอนาคตของประเทศใน 20 ปีข้างหน้า

          “ ขอเด็กๆ อย่าฟังคำพูดของคนที่ไม่ดี ทุกคนต้องตั้งเป้าหมาย เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย  ผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นสะพานให้ทุกคนก้าวข้ามสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งความหมายทั้งหมด ก็อยู่ในเนื้อเพลงที่ผมแต่งขึ้น” นายกรัฐมนตรี กล่าว

            นายกฯ ยังถามเด็กๆ ว่ารู้จักเพลงสะพานหรือไม่ และขอให้ไปฟังเพลงสะพาน พร้อมให้ข้อคิดกับเด็กว่า สังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกัน ทำให้มีคนดีมากกว่าคนไม่ดี นอกจากนี้ ทุกคนต้องมีความกตัญญู และให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ และอย่าทำสิ่งที่ไม่ดี และไม่ฟุ่มเฟือยหรือตามกระแส  และให้ทุกคนกราบพ่อแม่ ซึ่งถือเป็นพระในบ้าน และกราบครูในวันครู

            พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี ได้อุ้มและหอมแก้มเด็กนักเรียน พร้อมบอกว่า ตนเองก็มีลูกสาวฝาแฝด แต่ตอนนี้โตแล้ว จึงอุ้มและหอมไม่ได้ ขณะที่เด็ก ๆ ได้อวยพร นายกรัฐมนตรี มีสุขภาพแข็งแรงและทำงานเพื่อประเทศชาติตลอดไป

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics