สปท.เห็นชอบประหารชีวิตคดีทุจริต1,000 ล้าน

แบ่งปัน

15894400_1013458098758329_6117177377313695400_n

 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  เห็นชอบมาตรการลงโทษประหารชีวิตคดีคอร์รัปชัน1,000 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ม.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) เพื่อพิจารณารายงานเรื่อง “การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ” ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยนายวันชัย สอนศิริ ประธานคณะอนุกรรมาธิการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  รายงานฉบับนี้มีสาระสำคัญอาทิ การปฏิรูปการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อาทิการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สามารถเอาผิดรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ไม่ใช่เป็นเวทีพูดเพื่อหวังผลทางการเมือง  หากใครนำข้อมูลเท็จมาอภิปราย ต้องมีบทลงโทษ  การกำหนดคุณสมบัติองค์กรอิสระต่างๆ ต้องมีที่มาชัดเจน และมีความหลากหลาย ไม่ให้ถูกมองว่า มีที่มาจากคนไม่กี่กลุ่ม  รวมทั้งการให้กรรมการองค์กรอิสระต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณชน เพื่อความโปร่งใส ขณะเดียวกันยังเสนอบทลงโทษคดีทุจริต หากเป็นคดีที่สร้างความเสียหายมูลค่า 100-1,000 ล้านบาท ให้มีโทษจำคุกตลอดชีวิต และคดีที่สร้างความเสียหาย ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปให้มีประหารชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สมาชิกสปท.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรายงานการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เข้มแข้งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนข้อเสนอบทลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิดในคดีทุจริตคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปนั้น  มีสมาชิกบางส่วนอภิปรายท้วงติงอาทิ นาย กษิต ภิรมย์  นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาการทุจริตที่แท้จริง  และเป็นบทลงโทษที่ไม่เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้นายเสรี สุวรรณภานนนท์ ประธานสปท.การเมือง ชี้แจงว่า ข้อเสนอบทลงโทษประหารชีวิตในคดีทุจริตนั้น สปท.การเมืองไม่ได้เสนออะไรที่ผิดเพี้ยน หรือปฏิบัติไม่ได้ แต่เป็นการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ที่มีการกำหนดอัตราโทษทั้งคุมขัง ยึดทรัพย์ จำคุกตลอดชีวิต และประหารชีวิต ในคดีการทุจริต  การที่สปท.การเมืองเสนอบทลงโทษรุนแรง เพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำผิดเกิดความยับยั้งชั่งใจ ถ้าไม่เขียนก็ไม่มีใครกลัว เชื่อว่าเป็นมาตรการเหมาะสมที่จะป้องกันการคอร์รัปชั่นได้ เพราะโทษแค่จำคุกตลอดชีวิตใช้ไม่ได้  ต้องใช้ยาแรง เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการตรวจสอบอำนาจรัฐที่มีประสิทธิภาพ  หลังจากที่สมาชิกสปท.อภิปรายให้ความเห็นครบทุกคนแล้ว ที่ประชุมสปท.มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวด้วยคะแนน 155 ต่อ 0 งดออกเสียง 7 ให้นำรายงานฉบับนี้ส่งให้ครม.นำไปพิจารณาต่อไป

 

ขอขอบคุณ โพสต์ทูเดย์

goo.gl/jBd9Ix
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics